Trung Quốc phạt hiện tàn tích quần thể phong cách xây dựng 3.000 năm lupacomunicacoes.com.br

Tàn tích của một quần thể phong cách xây dựng tráng lệ đã được khai quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.