Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể kiến trúc 3.000 năm lupacomunicacoes.com.br

Tàn tích của một quần thể kiến trúc tráng lệ đang được knhì quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.